Cookie- & Privatlivspolitik

Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger
Ifølge Persondataloven har Kidsprint.dk pligt til at oplyse køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

Kidsprint.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor elektronik, legetøj, tøj og 3D printede produkter. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.

Første gang der købes en vare på kidsprint.com, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger der registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Kidsprint.dk registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet.

Behandling af personlige oplysninger Med henblik på administration af aftalen og det løbende mellemværende mellem KIDSprint og dig samt til brug for statistik og fremsendelse af materiale og nyhedsbreve m.v. til kunder, der har anmodet herom, behandler vi forskellige personlige oplysninger om dig såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Personlige oplysninger anvendes alene til KIDSprint interne formål og videregives ikke til tredjemand.

Oplysningerne opbevares minimum 1 år, idet bogføringsloven stiller krav herom.

Den dataansvarlige er:
Kidsprint ApS
Skibetvej 14
7100 Vejle, Denmark
CVR 36436689

Bliver Kidsprint.dk opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er Kidsprint.dk berettiget til at rette eller slette oplysningerne således, at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.

Det er frivilligt, om køber vil give Kidsprint.dk de ønskede oplysninger, men Kidsprint.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos Kidsprint.dk registrerede persondataoplysninger på køber.

Køber kan klage over Kidsprint.dk´ behandling af oplysninger om køber til Kidsprint.dk og til Datatilsynet.

Markedsføring
E-mail-adressen, som Kidsprint.dk har modtaget i forbindelse med købers bestilling på kidsprint.com, kan benyttes af Kidsprint.dk til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

Køber modtager nyhedsbreve, når køber har afkrydset feltet “ja tak” under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet indeholder konkurrencer, nyheder, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via mail og SMS. Købers oplysninger videregives ikke. Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet.

I begge ovennævnte situationer kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser via ”Min kidsprint” på kidsprint.com, via linket i mailen eller ved at kontakte Kidsprint.dk.

Klageadgang
Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: info@Kidsprint.dk.

Køber har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk eller kontakt Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med Kidsprint.dk’ virksomhed, som hovedsageligt består af salg af produkter og undervisning.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

Mangler ved varen
I tilfælde af mangler ved varen, finder købelovens mangelregler anvendelse.